Sphagnum molle Polytrichum commune
Plagiothecium undulatum Conocephalum conicum

NYT på hjemmesiden:
  • Links til databaser er opdateret
  • Nationalnyckelns bestemmelsesnøgle til slægter af bladmosser er tilgængelig i pdf-format (29,5 MB)
  • Beskrivelser af arter omfattet af Nationalnyckeln findes på Artdatabankens side Artfakta
  • Seneste mosfund i Naturbasen på Fugleognatur.dk

Bryologkredsen er også på Facebook

Opdateret 07.06.2017 af Irina Goldberg