Bestemmelseslitteratur
Bladmosser
 • Andersen, A.G. et al. 1976. Den danske mosflora. I. Bladmosser. Gyldendal.
  Bogen kan downloades her (11,3 MB)
 • Hallingbäck, T., Lönnell, N., Weibull, H., Hedenäs, L. & von Knorring, P. 2006. Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. Bladmossor: Skjöldmossor - blåmossor. ArtDatabanken, SLU, Uppsala.
 • Hallingbäck, T., Lönnell, N. & Weibull, H. 2008. Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. Bladmossor: Kompaktmossor - kapmossor. ArtDatabanken, SLU, Uppsala.
 • Hedenäs, L., Reisborg, C. & Hallingbäck, T. 2014. Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. Bladmossor: Skirmossor - baronmossor. ArtDatabanken, SLU, Uppsala.
 • Lönnell, N. & Hallingbäck, T. 2019. Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. Bladmossor: Vitmossor – knappnålsmossor. ArtDatabanken, SLU, Uppsala.
  Rettelser af fejl i Nationalnyckeln findes her
  Nationalnyckelns bestemmelsesnøgle til slægter af bladmosser kan downloades her (29 MB)
  Beskrivelser af arter omfattet af Nationalnyckeln findes på Artdatabankens side Artfakta
 • Hedenäs, L. 2003. The European species of the Calliergon-Scorpidium-Drepanocladus complex, including some related or similar species. - Meylania 28: 1-116.
 • Nyholm, E. 1954-1969. Illustrated Moss Flora of Fennoscandia II. Fasc. 1-6. Musci. Lund.
 • Nyholm, E. 1986-1998. Illustrated Flora of Nordic Mosses. Fasc. 1-4. Nordic Bryol. Soc., København & Lund.
 • Zander, R.H. 1993. Genera of the Pottiaceae: Mosses of harsh environments. - Bul. Buffalo Soc. Nat. Sci. Vol. 2.
  Bogen kan downloades her
 • Goldberg, I. 2005. Vejledning i bestemmelse af bladmosser.
  Download den her.

Tørvemosser
 • Lönnell, N. & Hallingbäck, T. 2019. Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. Bladmossor: Vitmossor – knappnålsmossor. ArtDatabanken, SLU, Uppsala.
 • Mossornas Vänner. 2019. Vitmossor i Norden. Uppsala. 130 s.
  Bogen kan bestilles her (se under Böcker)
 • Flatberg, K.I. 2014. Norges Torvmoser. Fagbokforlaget.
  Er også tilgængelig som en webside på den norske artsdatabank: Torvmoseslekta
 • Flatberg, K.I. 2002. The Norwegian Sphagna: A field color guide. - NTNU Vitenskapsmusset Rapp. Bot. Ser. 2002-1.
 • Goldberg, I. 2013. Sphagnum-feltguide. - Aglaja. 93 s.
  Bogen kan bestilles hos Aglaja
 • Laine, J. et al. 2018. Sphagnum mosses - The stars of European mires. - University of Helsinki, Department of Forest Sciences, Sphagna Ky, Helsinki. 326 pp.
 • Daniels, R.E. & Eddy, A. 1985. Handbook of European Sphagna. - Institute of Terrestrial Ecology. 262 p.
  Bogen kan downloades her
 • Lange, B. 1982. Key to northern boreal and arctic species of Sphagnum, based on characteristics of the stem leaves. - Lindbergia 8 (1): 1-29.
 • Warncke, E. 1979. Danske tørvemosser. - Natur og Museum 19 (1): 1-18.

Levermosser
 • Damsholt, K. et al. 1980-2018. Den danske mosflora. II. Levermosser og hornkapsler.
  Download en printevenlig version (46MB) eller se den i web-udgave (18MB)
 • Damsholt, K. 2002. Illustrated Flora of Nordic Liwerworts and Hornworts. Nordic Bryol. Soc., Lund.
 • Schumacker, R. & Vana, J. 2005. Identification keys to the liverworts and hornworts of Europe and Macaronesia (Distribution and status). 209 p.
 • Casas, C. et al. 2009. Handbook of liverworts and hornworts of the Iberian Peninsula and the Balearic Islands. Institut d'Estudis Catalans, Barcelona.
  Bogen kan downloades her

Omfatter flere grupper
 • Hallingbäck, T. 2016. Mossor - en fältguide. Naturcentrum. 356 s.
  Rettelser af fejl i bogen findes her
 • Skytte Christiansen, M. 1978. Flora i farver 2. Sporeplanter. Politikens Forlag, København. 259 s.
 • Skytte Christiansen, M. 1981. Bregner, mosser, laver i Mellem-, Nord- og Vesteuropa. G.E.C. Gads Forlag, København. 256 s.
 • Mosses and Liverworts of Britain and Ireland: A Field Guide
  Bestemmelsesnøgle til bladmosser og levermosser kan downloades her
  Bestemmelsesnøgle til tørvemosser kan downloades her
  Beskrivelser af arter omfattet af feltguiden findes på BBS' Species finder
 • Frey, W., Frahm, J.-P., Fischer, E. & Lobin, W. 2006. The Liverworts, Mosses and Ferns of Europe. Harley Books. 512 p.
  Kan købes på www.nhbs.com
 • Smith, A.J.E. 2004. The Moss flora of Britain and Ireland. Cambridge University Press. 1012 p.
 • Casas, C. et al. 2006. Handbook of mosses of the Iberian Peninsula and the Balearic Islands. Institut d'Estudis Catalans, Barcelona.
  Bogen kan downloades her
 • Jensen, C. 1915-1923. Danmarks Mosser. Bd. 1-2. Gyldendalske Boghandel & Nordisk Forlag, København & Kristiania.
 • Goldberg, I. 2022. Katalog over indikatorarter af mosser i skov til brug for Danmarks Skovstatistik. - IGN, Københavns Universitet. 35 s.
  Kan downloades her
Anden litteratur

Tjeklister
 • Mogensen, G.S. & Goldberg, I. 2005. Danske og latinske navne for mosser, der forekommer i Danmark.
  Download den her
 • Damsholt, K., Goldberg, I. & Øllgaard, H. 2008. Danske og videnskabelige navne på levermosser og hornkapsler i Danmark 2008.
  Download den her
 • Hallingbäck, T., Hedenäs, L. & Weibull, H. 2006. Ny checklista för Sveriges mossor. - Svensk Bot. Tidskrift 100(2): 96-148.
  Download den her
 • Hodgetts, N.G. et al. 2020. An annotated checklist of bryophytes of Europe, Macaronesia and Cyprus. - J. Bryology 42 (1): 1-116.
  Download den her
  Eller læs den online

Udbredelseskort
 • Holmen, K. (ed.) 1959. The distribution of the bryophytes in Denmark. - Bot. Tidsskrift 55 (2): 77-154.
 • Söderström, L. (ed.) 1995. Preliminary distribution maps of bryophytes in Northwestern Europe. Vol. 1. Hepaticae and Anthocerotae. Mossornas Vänner, Trondheim.
 • Söderström, L. (ed.) 1996. Preliminary distribution maps of bryophytes in Northwestern Europe. Vol. 2. Musci (A-I). Mossornas Vänner, Trondheim.
 • Söderström, L. (ed.) 1998. Preliminary distribution maps of bryophytes in Northwestern Europe. Vol. 3. Musci (J-Z). Mossornas Vänner, Trondheim.
 • Schulz, F. & Dengler, J. (eds.) 2006. Verbreitungsatlas der Moose in Schleswig-Holstein und Hamburg. Landesamt für Natur und Umwelt des Landes Schleswig-Holstein, Flintbek. 402 p.
 • Meinunger, L. & Schröder, W. 2007. Verbreitungsatlas der Moose Deutschlands. Regensburgische Botanische Gesellschaft von 1790 e.V. 3 bd., 2044 s.
 • Stefanut, S. 2008. The Hornwort and Liverwort Atlas of Romania. Universitatea din Bucuresti. 510 pp. Download den her